Projekty >> Rodinný dom Mišíkova, 2007
Názov stavby:
Rodinný dom Mišíkova
Lokalita:
Mišíkova 11, Bratislava
Stupeň:
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Autori:
Kornel Kobák, Oľga Melcerová, Peter Vitko