Projekty >> Office Prístavná 1, 2018
Názov stavby:
Vyzvaná súťaž - Office Prístavná 1
Lokalita:
Prístavná 1, Bratislava
Stupeň:
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko, Peter Višňovský, Ľudovít Vitko