Projekty >> Mestský blok Údernícka, 2007
Názov stavby:
Vyzvaná súťaž - Areál Údernícka ulica, Bratislava - Petržalka
Lokalita:
Údernícka ulica, Bratislava
Stupeň:
Architektonická štúdia - koncept
Autori:
Kornel Kobák, Ivan Nemeth, Katarína Príkopská, Peter Vitko