Projekty >> Polyfunkčný komplex Starohorská, 2017
Názov stavby:
Vyzvaná súťaž - Polyfunkčný komplex Starohorská
Lokalita:
Imricha Karvaša, Bratislava
Stupeň:
Architektonická štúdia - návrh
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko