Projekty >> Rekonštrukcia Dulovho námestia, 2000
Názov stavby:
Rekonštrukcia Dulovho námestia, Bratislava
Lokalita:
Dulovo námestie, Bratislava
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Daša Sobeková, Ľubica Vitková, Peter Vitko