Projekty >> Polyfunkčný bytový dom Kováčska, 2003
Názov stavby:
Polyfunkčný bytový dom Kováčska
Lokalita:
Kováčska ulica, Bratislava
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Daša Sobeková, Peter Vitko
Ocenenia:
CE.ZA.AR. 2004