Projekty >> Bytový dom Koliba, 2008
Názov stavby:
Mestské vily, Koliba - Stráže, Bratislava
Lokalita:
Na rozhliadke, Bratislava
Stupeň:
Architektonická štúdia - koncept
Autori:
Kornel Kobák, Ivan Nemeth, Katarína Príkopská, Peter Vitko