Projekty >> BCT3 Košice, 2017
Názov stavby:
Vyzvaná súťaž - Business Centrum T3
Lokalita:
Moldavská cesta 8/A, Košice
Stupeň:
Dokumentácia pre stavebné povolenie
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko, Peter Višňovský, Ľudovít Vitko