Projekty >> BCT2 Košice, 2017
Názov stavby:
Vyzvaná súťaž - Business Centrum T2
Lokalita:
Moldavská cesta 8/A, Košice
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Peter Vitko
Z architektonického hľadiska je pre BCT2 typické prepojenie jednoduchej elegancie tvarov a aktuálneho výrazu s efektívnym pôdorysným riešením. Objekt bol navrhnutý ako kompaktná hmota pôdorysného tvaru roztvárajúceho sa písmena Z. Bočnú fasáda tvorí pravidelný raster parapetov a pásových okien členených rastrom otváravých okenných krídiel. Štítové fasády sú navrhnuté ako celopresklené plochy, pôsobiace ako nadrozmerné prieniky do vnútornej štruktúry budovy. Nepravouhlé tvarovanie objektu vytvára prívetivý efekt uvoľneného plynutia hmoty v priestore. Vychýlené invitačné priečelie a zapustený a zalomený parter s atypickým stĺporadím ďalej dotvárajú subtílnu architektonickú kompozíciu stavby. Architektúra budovy tak v sebe spája strohosť a jednoduchosť celkových výrazových prostriedkov s prívetivým priestorovým zážitkom z pohľadu návštevníka. Autor fotografií: Martin Pitoňák